امتحانات عملی دروس بانک اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتر

با سلام و احترام

از آنجائیکه بارم بندی و نحوی ارزشیابی امتحانات پایانی دروس شبکه های کامپیوتری

و بانک اطلاعاتی در شاخه ی فنی و حرفه ای به صورت دو بخش عملی و نظری می باشد . لذا بنا به اظهارات مرکز سنجش و تصمیم ستاد امتحانات استان مقرر گردیده ،برگزاری آزمون عملی دروس فوق واعلام نمره عملی به عهده مناطق و نواحی باشد

شایسته است دستور فرمایید هنرستانها آزمون عملی را به نحو مطلب و با نظارت اداره ورعایت اصول سنجش وارزشیابی تحصیلی قبل از شروع امتحانات نهایی بر گزار ونمرات عملی براساس 20 نمره به ادارات تابعه اعلام شود.

-------------------------------------------------------------------------------------------

بدیهی  است به منظور ارزیابی سئوالات عملی طراحی شده توسط هنر آموزان محترم این درس ،نمونه سئوالات مذکور به همراه ریز بارم بندی هر بخش حداکثر تا تاریخ

 1/3/ 1390به گروه های آموزشی استان ارسال گردد.

درج مشخصات کامل طراح سئوال الزامی است .

/ 0 نظر / 107 بازدید