جشنواره الگوهای برتر تدریس

جهت یادآوری همکاران محترم رشته کامپیوتر فنی و حرفه ای ، همانطور که از طریق بخشنامه به اطلاع عزیزان رسید ، جشنواره روشهای فعال تدریس ، برای درس "برنامه سازی" با موضوع "استفاده از رویداد های صفحه کلید Key down  ،   Key up   ،  Key press" برگزار خواهد شد . و برگزیدگان هر استان به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.

جهت اطلاع بیشتر به وبسایت گروههای آموزشی مراجعه کنید

www.khouz.medu.ir\tecgroup

/ 0 نظر / 118 بازدید