جداول تغییرات و حذفیات دروس فنی وحرفه ای

کتابهای ریاضی 3 و مبانی و کاربرد رایانه(تمامی رشته های فنی به جز کامپیوتر) در سال تحصیلی 91-90 تغییرات و حذفیاتی داشته اند که فایل آنها در زیر ارائه شده است . سایر دروس هیچ گونه حذفیاتی نداشته اند

دانلود تصویر مربوط به حذفیات ریاضی 3 و مبانی و کاربرد رایانه( تمامی رشته هابه جز کامپیوتر)

دانلود جداول تغییرات و حذفیات دروس تمامی رشته های فنی و حرفه ای

/ 0 نظر / 32 بازدید