امتحان و نمرات عملی شبکه و بانک

همکاران محترم

طبق آخرین تماسی که با دبیرخانه کشوری رایانه گرفته شد ، و طبق تصمیم آموزشی کامپیوتر فنی حرفه ای ، امتحانات عملی دروس "شبکه های کامپیوتری" و " بانکهای اطلاعاتی" توسط دبیر مربوطه هرکلاس برگزار خواهد شد. تاثیر نمره عملی در نمره نهایی دروس به صورت زیر محاسبه خواهد شد : شبکه از 8 نمره و بانک اطلاعاتی از 12 نمره. نمرات در لیست دبیر بر مبنای 20 نمره ثبت میشوند.

/ 0 نظر / 30 بازدید