جشنواره روشهای فعال تدریس فنی حرفه ای

 به منظور ارتقای روشهای تدریس هنرآموزان کامپیوتر و انتخاب بهترین و کارآمدترین روشها جشنواره روشهای تدریس برتر به صورت کشوری و زیر نظر دبیرخانه کشوری رایانه (خراسان رضوی) برگزار میگردد

دانلود بخشنامه     دانلود فرمها   دانلود تقسیم بندی   بخشنامه

هراستان طبق تقسیم بندی یک مبحث را تدریس میکند
موضوع مربوط به استان خوزستان : "استفاده از رویداد های صفحه کلید      Key down  ،   Key up   ،  Key press"

 توجه:حداکثر مهلت ارسال آثار به گروه آموزشی رایانه فنی حرفه ای استان جهت داوری  تا 1391/2/1

/ 0 نظر / 65 بازدید