رعایت بعضی نکات در سوالاتی که همکاران طراحی و به دبیرخانه ارسال می کنند

-         حتی الامکان سعی شود  سئوالات ساده تردر ابتدای هر بخش قرار گیرد.

-         از گزینه های هر دو – هر سه و هیچکدام استفاده ننمائید.

-         عباراتی که دارای ترجمه لفظی متفاوتی هستند در داخل پرانتز لاتین آن را نیز بنویسید (مانند نسخه –ورژن- نگارش که ترجمه لفظی Version می باشد)

-         طول گزینه ها یکسان باشد.

-         گزینه های غلط خیلی غیر مرتبط نباشند.

-         حتی الامکان از طرح سئوالات با بدنه منفی خودداری گردد چنانچه مجبور به طرح چنین سئوالی شدید دقت کنید که بدنه سئوال و گزینه ها هر دو منفی نباشند.

-         به هیچ عنوان سئوالات خارج از استاندارد نباشد.

-         سعی شود تعداد گزینه های صحیح از 4 گزینه تقریباً به نسبت مساوی تقسیم شود.

-         کلمات منفی در بدنه سئوال زیر خط دار باشند.

-         حتی الامکان سعی شود سوالات به گونه ای طرح گردد که تمام موارد استاندارد را پوشش دهد.

-         از طرح سئوالاتی که دارای ابهام هستند خودداری گردد.

-         سئوالات به گونه ای باشد که سطوح مختلف یادگیری (دانش ، کاربرد و ...) را در بر گیرد.

-        سوالات به همراه پاسخ آنها ارسال گردد.

-        سوالات حتماً با فرمت word ارسال گردد.

 

 

با تشکر

دبیرخانه کشوری کامپیوتر مستقر در استان خراسان رضوی

/ 0 نظر / 11 بازدید