آدرس وبسایتهای دفتر برنامه ریزی و تالیف فنی و حرفه ای

ضمن آرزوی سال تحصیلی پربار همراه با رشد و تعالی برای همکاران عزیز

آدرس وبسایتهایی ، درزمینه دانلود فایل کتب درسی جدیدالتالیف و تغییرات کتب درسی را خدمتتان ارائه میکنیم

  دفتر برنامه ریزی و تالیف آموزشهای فنی حرفه ای و کاردانش

 دانلود کتاب های تخصصی جدید دوره های کاردانش و فنی و حرفه ای رشته کامپیوتر

 گزارش تغییرات کتابهای درسی گروه کامپیوتر

 تغییر ساعات دروس درسال تحصیلی91-90

/ 0 نظر / 119 بازدید