فراخوان نمونه سئوالات عملی

از هنرآموزان محترم تقاضا دارد پس ارسال نامه مذکور به مدارس آثار خود را  بر اساس شرایط ذیل حداکثر تا تاریخ 15/12/90 به این اداره کل کنند.ارسال آثار از طریق ادارت منطقه مربوطه صورت خواهد گرفت و این اطلاعیه صرفا جهت آگاهی بیشتر هنرآموزان محترم می باشد.

 شرایط نمونه سئوالات :

1-تایپ شده در محیط word

2-در قالب لوح فشرده(cd)

3-سئوالات تشریحی

/ 0 نظر / 13 بازدید