فراخوان تهیه طرح درس و نقد و بررسی کتاب بسته های نرم افزاری2
ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٢   کلمات کلیدی:

در راستای اجرای اهداف برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری رایانه فنی و حرفه ای ، گروه آموزشی کامپیوتر استان در نظر دارد فراخوانی جهت تهیه طرح درس سالانه و روزانه مبتنی بر روشهای مختلف فعال یادهی و یادگیری و همچنین نقد و بررسی محتوای کتاب  "بسته های نرم افزار ی 2" برگزار نماید . لذا از هنرآموزان محترم این درس درخواست میگردد ، آثار  خود را حداکثر تا تاریخ 7/12/90 به این اداره کل ارسال کنند.

بقیه مطالب در ادامه مطلب


در راستای اجرای اهداف برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری رایانه فنی و حرفه ای ، گروه آموزشی کامپیوتر استان در نظر دارد فراخوانی جهت تهیه طرح درس سالانه و روزانه مبتنی بر روشهای مختلف فعال یادهی و یادگیری و همچنین نقد و بررسی محتوای کتاب  "بسته های نرم افزار ی 2" برگزار نماید . لذا از هنرآموزان محترم این درس درخواست میگردد ، آثار  خود را حداکثر تا تاریخ 7/12/90 به این اداره کل ارسال کنند.

ارسال نمونه سوال به همراه پاسخ و طرح درس از طرف هر  هنرستان الزامی است 

از طرح درس برتر تقدیر به عمل می آید 

بخشنامه متعاقبا از طریق مناطق در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت و این اطلاع رسانی صرفا جهت آگاهی هنرآموزان میباشد.ارسال آثار نیز از طریق ادارت مناطق به گروههای آموزشی اداره کل استان صورت خواهد گرفت

شرایط آثار:

1-تایپ شده در محیط word

2-در قالب لوح فشرده(cd)