معرفی آدرس جدید سایت دبیرخانه کشوری کامپیوتر
ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۸   کلمات کلیدی:

آدرس وبسایت دبیر خانه کشوری (واقع در خراسان رضوی) به آدرس زیر تغییر یافت

http://dck.vavp.ir

از این به بعد بخشنامه ها ، جداول ، استانداردهای  ارزشیابی دروس و اطلاعات مربوط به کتب درسی دراین آدرس قرار داده خواهد شد

 تلفن های دبیر خانه کشوری کامپیوتر:   2225900-0511و 2235334-0511 و 2235333-0511

 اسامی و روزهای فعالیت اعضای دبیرخانه کشوری کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش